Daily new jobs

 

Tips

Voor de meesten onder ons is het opstellen van een CV niet de normaalste zaak van de wereld. Je CV is de allereerste manier waarmee je je kunt voorstellen aan je potentiële toekomstige werkgever, het doel van een CV is om een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek te krijgen. Met onderstaande tips helpen we je om de best mogelijk CV samen te stellen. Je CV is een opsomming van je professionele leven en in die hoedanigheid je visitekaartje. Je doet er goed aan alle relevante aspecten van je werkende leven te vermelden, zodat je toekomstige werkgever een goed beeld van je krijgt. Het is daarom van groot belang dat je CV er netjes en gestructureerd uitziet.

Belangrijkste criteria voor het schrijven van een goede CV:

 • Geef je kwaliteiten en talenten weer. 
 • Laat zien dat je de juiste person bent voor de baan, schrijf je CV met de specificaties van de vacature en de mission statement van het bedrijf in je achterhoofd. 
 • Als je bijvoorbeeld voor een farmaceutisch bedrijf wilt werken, leg dan in je CV de nadruk op de zaken die belangrijk zijn binnen deze industrie.
 • Een CV moet altijd de waarheid bevatten en up-to-date zijn.
 • Beschrijf je belangrijkste competenties en talenten die relevant zijn voor de gewenste baan. 
 • Onthoud dat je CV een samenvatting is van je professionele carrière. Zet er dus geen informatie in die niet relevant is voor de baan waarvoor je solliciteert en maak hem niet onnodig gedetailleerd.

1. Persoonlijke gegevens

 • Naam
 • Adres
 • Telefoon- en/of mobiel nummer
 • E-mailadres
   

2. Werkervaring

 • Meest recente bovenaan
 • Data van dienstbetrekking
 • Naam bedrijf (+eventueel moederbedrijf)
 • Locatie/Plaats
 • Opsomming van ervaring, verantwoordelijkheden, behaalde resultaten e.d.


3. Opleiding & Training

 • Meest recente bovenaan
 • Diploma + niveau
 • Welke school/universiteit
 • Vakken/studierichting
 • Behaalde resultaat (cijfer)
 • Jaar van afstuderen (vermeld ook indien niet voltooid)

 

4. Vaardigheden

 • Talen
 • Software kennis
 • Specifieke vaardigheden voor de bedrijfstak waarin je wilt werken

 

5. Interesses

 • Hobby’s en interesses
 • Beschrijf persoonlijke doelen die je bereikt hebt
 • Houd, wanneer je je CV schrijft, het bedrijf waar je wilt gaan werken en de baan die je wilt hebben in gedachten. Schrijf dingen die relevant zijn voor deze specifieke functie. 
 • De manier waarop je CV er uitziet is ook van cruciaal belang!

 

Je CV dient er netjes en professioneel uit te zien, gebruik bijvoorbeeld niet teveel verschillende kleuren. 

 • Geef de verschillende secties netjes weer met een kop. 
 • Houd vast aan een specifieke stijl. 
 • Check je CV meerdere malen op spel, stijl- en grammaticafouten.

Als je CV klaar is, is het tijd om je sollicitatiebrief te schrijven. Dit is het eerste stukje - persoonlijke - informatie dat je potentiële werkgever van je te zien krijgt. Het is daarom belangrijk dat je voor het schrijven ervan de tijd neemt en goed stilstaat bij de inhoud ervan. De sollicitatiebrief is de ultieme kans om boven het maaiveld uit te steken en een kans te maken door te gaan naar de volgende ronde.

 • Zet in de eerste zin van de brief, indien mogelijk, de naam van een gemeenschappelijk contact. 
 • Als je de wens voor de baan kunt relateren aan een ervaring of anekdote, vermeld dit dan. 
 • Story telling werkt. Als je een anekdote hebt, dan moet je deze absoluut gebruiken. 
 • Dit kan als een tikkeltje brutaal gezien worden, maar je kunt er voor kiezen om de brief bijvoorbeeld te eindigen met: “Ik zal u dinsdag aanstaande om 14.00 uur bellen in de hoop u dan te kunnen spreken."

In de meeste gevallen ga je de brief als een bijlage in een e-mail sturen. Stel de brief op als zakelijke correspondentie: begin met jouw adres, dan de datum, gevolgd door het adres van de ontvanger. Gebruik voor je brief hetzelfde lettertype als in je CV!

Schroom er niet voor een brief te schrijven die net even anders is, laat in de brief je persoonlijkheid doorschijnen, maar blijf formeel. Gebruik interessante en relevante informatie waar de lezer van onder indruk zal zijn. Echter, vergeet niet de waarheid te vertellen en overdrijf niet. Je kunt jezelf tijdens een sollicitatiegesprek in een heel lastig pakket brengen als je overdreven hebt in je brief.

Contact

SIRE Life Sciences B.V.

Mondriaan Tower
Amstelplein 52, 25th floor
1096 BC Amsterdam
+31 (0) 20 658 9800

SIRE Life Sciences Deutschland GmbH

Fünf Höfe
Theatinerstraße 11
80333 München
+49 (0) 89 3803 8966

SIRE Life Sciences UK

702 Howard House Dolphin Square
SW1V3PQ London
+44 7307 179882

SIRE Staffing Solutions B.V.

Keizersgracht 440A
1016 GD Amsterdam
+31 (0) 20 658 9804

SIRE Life Sciences Consultancy B.V.

Wetenschapsstraat 14B
1040 Bruxelles
+32 (0) 2 588 1277